Cennik Usług Komercyjnych

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH

 • Wydanie kopii dok. medycznej0,7 zł/str.
 • Wydanie odpisu/wyciągu dok. medycznej7 zł/str.
 • Wydanie odpisu/wyciągu dok. medycznej na elektronicznym nośniku danych7,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA GINEKOLOGICZNO‑POŁOŻNICZA

 • Badanie cytologiczne40,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA PULMONOLOGICZNA / PULMONOLOGICZNA DLA DZIECI

 • Porada lekarska specjalistyczna80,00 zł
 • Porada recepturowa30,00 zł
 • Spirometria30,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA DIETETYCZNA

 • Konsultacja dietetyczna/wizyta (ok. 60 minut)40,00 zł
 • Konsultacja dietetyczna + analiza składu ciała80,00 zł
 • Konsultacja dietetyczna + plan żywieniowy w jednostce chorobowej + analiza składu ciała + opieka dietetyka klinicznego (1 miesiąc)180,00 zł
 • Konsultacja dietetyczna + plan żywieniowy w odchudzaniu + analiza składu ciała + opieka dietetyka klinicznego (1 miesiąc)180,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH POZ

 • Porada lekarska ogólna, specjalistyczna80,00 zł
 • Wydanie orzeczenia do celów sanitarno‑epidemiologicznych40,00 zł
 • EKG spoczynkowe30,00 zł
 • EKG wysiłkowe100,00 zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi10,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa20,00 zł
 • Iniekcja dożylna30,00 zł
 • Iniekcja podskórna20,00 zł
 • Badanie poziomu cukru10,00 zł
 • Szczepienie zalecane – Pentaxim150,00 zł
 • Szczepienie zalecane – Hexacima210,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA OKULISTYCZNA

 • Porada lekarska specjalistyczna pierwszorazowa140,00 zł
 • Porada lekarska specjalistyczna kontrolna (do 6 miesięcy od ostatniej wizyty)70,00 zł
 • Badanie pola widzenia70,00 zł
 • Porada recepturowa30,00 zł
 • Badanie do prawa jazdy kat. B140,00 zł
 • Wypełnianie druków i zaświadczeń40,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 • Porada kompleksowa z EKG – badanie roczne140,00 zł
 • EKG wysiłkowe100,00 zł
 • EKG spoczynkowe30,00 zł
 • Wypełnianie druków i zaświadczeń40,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA REHABILITACYJNA

 • Porada lekarska140,00 zł
 • Wizyta fizjoterapeutyczna35,00 zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi10,00 zł

KINEZYTERAPIA

 • Ćwiczenia bierne30,00 zł
 • Ćwiczenia czynno‑bierne i wspomagane30,00 zł
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu14,00 zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu z oporem14,00 zł
 • Ćwiczenia czynne wolne14,00 zł
 • Ćwiczenia czynne z oporem14,00 zł
 • Ćwiczenia izometryczne14,00 zł
 • Nauka poruszania się14,00 zł
 • Mobilizacje i manipulacje30,00 zł
 • Wyciągi17,00 zł
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne12,00 zł

ELEKTROLECZNICTWO

 • Prądy diadynamiczne15,00 zł
 • Prądy TENS15,00 zł
 • Prądy TREBERT15,00 zł
 • Prądy interferencyjne15,00 zł
 • Prądy KOTZA15,00 zł
 • Elektrostymulacja15,00 zł
 • Galwanizacja15,00 zł
 • Ultradźwięki miejscowe17,00 zł
 • Jonoforeza15,00 zł
 • Ultrafonoforeza17,00 zł

LECZENIE POLEM ELEKROMAGNETYCZNYM

 • Magnetronic15,00 zł
 • Terapuls15,00 zł

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 • Naświetlanie promieniami IR/SOLUX12,00 zł
 • Laseroterapia punktowa15,00 zł

HYDROTERAPIA

 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych25,00 zł
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych20,00 zł

KRIOTERAPIA

 • Krioterapia miejscowa (ciekły azot)17,00 zł

MASAŻ

 • Masaż mechaniczny aqavibron15,00 zł
 • Masaż klasyczny odcinkowy (15 min)35,00 zł
 • Masaż klasyczny całego kręgosłupa (30 min)55,00 zł
 • Masaż (drenaż) limfatyczny ręczny – kończyna górna50,00 zł
 • Masaż (drenaż) limfatyczny ręczny – kończyna dolna50,00 zł
 • Masaż limfatyczny mechaniczny (30 min)40,00 zł

KINESIOTERAPIA

 • Kinesiotaping (wraz z plastrem)15,00 zł-25,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Przy zakupie min. 10 takich samych zabiegów – RABAT 10% (1 zabieg gratis)

*Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.