Cennik Usług Komercyjnych

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH

 • Wydanie kopii dok. medycznej0,3 zł/str.
 • Wydanie odpisu/wyciągu dok. medycznej7 zł/str.
 • Wydanie odpisu/wyciągu dok. medycznej na elektronicznym nośniku danych7,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA GINEKOLOGICZNO‑POŁOŻNICZA

 • Porada lekarska ogólna, specjalistyczna35,00 zł
 • Porada recepturowa15,00 zł
 • Badania cytologiczne20,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA PULMONOLOGICZNA / PULMONOLOGICZNA DLA DZIECI

 • Porada lekarska specjalistyczna40,00 zł
 • Porada recepturowa15,00 zł
 • Spirometria18,00 zł
 • Testy skórne podstawowe50,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

 • Porada lekarska specjalistyczna40,00 zł
 • Porada recepturowa15,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA DIETETYCZNA

 • Porada pierwszorazowa (ok. 60 minut)40,00 zł
 • Kolejna porada (ok. 30 minut)30,00 zł
 • Dieta wzorcowa35,00 zł
 • Dieta indywidualna30,00 zł
 • Dieta w nadciśnieniu tętniczym90,00 zł
 • Dieta w cukrzycy typu II90,00 zł
 • Dieta w podwyższonym poziomie cholesterolu90,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH POZ

 • Porada lekarska ogólna, specjalistyczna35,00 zł
 • Wydanie orzeczenia do celów sanitarno‑epidemiologicznych25,00 zł
 • EKG spoczynkowe6,00 zł
 • EKG wysiłkowe55,00 zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi5,00 zł
 • Iniekcja domięśniowa10,00 zł
 • Iniekcja dożylna12,00 zł
 • Iniekcja podskórna8,00 zł
 • Badanie poziomu cukru5,00 zł
 • Szczepienie zalecane – Pentaxim150,00 zł
 • Szczepienie zalecane – Hexacima175,00 zł
 • Szczepnienie zalecane – Vaxigrip Tetra45,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA OKULISTYCZNA

 • Porada lekarska specjalistyczna pierwszorazowa80,00 zł
 • Porada lekarska specjalistyczna kontrolna (do 6 miesięcy od ostatniej wizyty)40,00 zł
 • Badanie pola widzenia40,00 zł
 • Porada recepturowa 15,00 zł
 • Badanie do prawa jazdy kat. B80,00 zł
 • Wypełnianie druków i zaświadczeń20,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 • Porada kompleksowa z EKG wysiłkowym80,00 zł
 • EKG wysiłkowe55,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA REHABILITACYJNA

 • Porada lekarska100,00 zł
 • Wizyta fizjoterapeutyczna30,00 zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi5,00 zł

KINEZYTERAPIA

  • Ćwiczenia bierne20,00 zł
  • Ćwiczenia czynno‑bierne i wspomagane20,00 zł
  • Ćwiczenia czynne w odciążeniu8,00 zł
  • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem8,00 zł
  • Ćwiczenia czynne wolne8,00 zł
  • Ćwiczenia czynne z oporem8,00 zł
  • Ćwiczenia izometryczne8,00 zł
  • Nauka poruszania się8,00 zł
  • Mobilizacje i manipulacje20,00 zł
  • Wyciągi10,00 zł
  • Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne5,00 zł

Kinesiotaping (wraz z plastrem)10,00-20,00 zł

ELEKTROLECZNICTWO

 • Prądy diadynamiczne7,00 zł
 • Prądy TENS7,00 zł
 • Prądy TREBERT7,00 zł
 • Prądy interferencyjne7,00 zł
 • Prądy KOTZA7,00 zł
 • Elektrostymulacja10,00 zł
 • Galwanizacja7,00 zł
 • Ultradźwięki miejscowe8,00 zł
 • Jonoforeza9,00 zł
 • Ultrafonoforeza10,00 zł

LECZENIE POLEM ELEKROMAGNETYCZNYM

 • Magnetronic7,00 zł
 • Terapuls8,00 zł

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 • Naświetlanie promieniami IR4,00 zł
 • Laseroterapia punktowa8,00 zł

HYDROTERAPIA

 • Kąpiel wirowa kończyn12,00 zł

KRIOTERAPIA

 • Krioterapia miejscowa (ciekły azot)10,00 zł

MASAŻ

 • Masaż mechaniczny aqavibron5,00 zł
 • Masaż klasyczny odcinkowy20,00 zł
 • Masaż klasyczny całego kręgosłupa40,00 zł
 • Masaż gorącymi kamieniami (60 min)80,00 zł
 • Masaż „bańką chińską” (30 min)40,00 zł
 • Masaż limfatyczny mechaniczny (30 min)20,00 zł