Medycyna Szkolna

Medycyna Szkolna

Celem medycyny szkolnej jest kompleksowa opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą realizowana przez pielęgniarkę szkolną na terenie placówki oświatowo-wychowawczej w wyznaczonych godzinach.

Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach

Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Gorlicach

Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach

Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach

Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stróżówce

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach

II Liceum Ogólnokształcące im. I. Łukasiewicza w Gorlicach

Technikum Nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach

Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego Technikum Nr 2 w Gorlicach

Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Gorlicach

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Technikum Nr 3 w Gorlicach

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Gorlicach

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola Technikum Nr 4 w Gorlicach

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego

Wykaz Personelu:

  • starsza pielęgniarka dyplomowana Władysława Brach
  • starsza pielęgniarka dyplomowana Beata Kołakowska
  • starsza pielęgniarka dyplomowana Iwona Nowak
  • starsza pielęgniarka dyplomowana Elżbieta Liebert
  • starsza pielęgniarka lic. Małgorzata Król
  • mgr pielęgniarstwa Karolina Gościmińska-Drzymała
  • starsza pielęgniarka dyplomowana Bogusława Pietrusza